Kuvien painotekniset säädöt

Muutan rgb-kuvat cmyk-kuviksi kuvakohtaisesti, painomenetelmä ja paperilaatu huomioiden. Esimerkiksi päällystetty-, päällystämätön- ja sanomalehtipaperi vaativat jokainen omanlaisensa cmyk-kuvan. Kuvan koon muutan halutuksi ja teen kuvalle painoprosessin vaatiman terävöityksen.

Huolella toteutettu kuvankäsittely antaa kirjapainolle onnistumisen mahdollisuuden.