Brändikuvat

Kuvaoriginaalien yhdenmukaistaminen on olennainen tekijä tuotemerkkien tai yritysten brändikuvien luomisessa. Hyvin toteutetut brändikuvat luovat yhteyden kyseiseen tavaramerkkiin ja vahvistavat tunnettavuutta, merkkiuskollisuutta ja laatua. Myös yritysten kuvapankkikuvien tulisi tukea brändiä, niin yksittäisinä kuvina kuin kokonaisuutena.

Toimivat brändikuvat vahvistavat visuaalista identiteettiä.